Your search results

Housing Saigon Art and Culture

Art lit a fire in us, and we were then empowered to follow that path on our own

This blog is not only about keeping you up to date on those art and cultural events/activities in Saigon but also introduces you to contemporary Vietnamese artists as well as their fabulious artworks (or publications). Housing Saigon would like to give a hand to connecting the local creators with international audiences.

Nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy

Không chỉ là nơi tổng kết những sự kiện hoạt dộng văn hóa nghệ thuật thú vị tại Sài Gòn mà còn muốn giới thiệu với người yêu nghệ thuật những tác phẩm, những chia sẻ của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam tài năng. Chúng tôi mong góp một tiếng nói, một dòng tin mang nghệ thuật nghệ sĩ địa phương ra với công chúng quốc tế.

Phản Chiếu

Exhibition Details

Guest Curator: Lê Quang Kha

23rd Semtember – 02nd October 2022

| Opening hour: 09:00AM – 06:00PM

MAY artspace

  • No 36/70 Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Phản Chiếu Exhibition

LUNA

Exhibition Details

Guest Curator: Xuân Phượng

07th Semtember – 30th September 2022

| Opening hour: 09:00AM – 06:00PM

Lotus Gallery

  • Cspace Center, 12-13 N1 Tan Thuan Dong Ward District 7, HCMC, Vietnam.

LUNA Exhibition

Miên Thu

Exhibition Details

Guest Curator: Hoàng Phượng Vỹ

05th Semtember – 14th September 2022

| Opening ceremony: 05:00PM – 04th Semtember 2022

| Opening hour: 09:00AM – 08:00PM

HAKIO – Let’s Art

  • No 38 Tran Cao Van Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

Miên Thu Exhibition

2T

Exhibition Details

Guest Curator: Duc Tin Nguyen and Pham Thang

24th August – 28th August 2022

| Opening ceremony: 18:00 – 24th August 2022

| 09:00AM – 07:00PM

Ho Chi Minh City Association of Fine Arts

  • No 218A Pasteur, District 3, Ho Chi Minh City.

2T Exhibition

Social Fabric

Exhibition Details

Guest Curator: De La Sól

12nd August – 17st August 2022

| Opening ceremony: 09:00AM day 12nd August 2022

| 09:00AM – 07:00PM
De La Sól

  • No 244, Pasteur Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC .

For more information by Click here.

Social Fabric

AN & HUY

Exhibition Details

Guest Curator: Painter Nguyen Thi Thu An and painter Nguyen Duc Huy

06th August – 12nd August 2022

| Opening ceremony: 05:00PM day 06th August 2022

| 09:00AM – 08:00PM

HAKIO-Let’s Art

  • No 38, Tran Van Cao Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC .

For more information by Click here.

Art exhibition AN & HUY

A saga of unrealised projects

Exhibition Details

Guest Curator: Architect Nguyen Ha and associates at ARB architect

30th July – 21st August 2022

| Opening ceremony: 06:30PM day 29th July 2022

| 11:00AM – 07:00PM (Tuesday to Sunday)

Manzi Exhibition Space

  • No 02, Hang Bun Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi .

For more information by Click here.

A saga of unrealised projects

Eye of Istanbul

Exhibition Details

Guest Curator: Leica

24th July – 24th August 2022

| Opening ceremony: 10:00AM Sunday 24th July 2022

| 9:00AM – 5:00PM

Leica Boutique Saigon

  • 2nd Floor – Duc Building, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.

For more information by Click here.

Eye of Istanbul Exhibition Collection

Wandering Age

Exhibition Details

Guest Curator: Pham Dinh Tien

29th July 2022

| 6:00PM – 9:00PM

CTG’s Tran Nhat Duat

  • No27i, Tran Nhat Duat Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Please register prior to your visit by click here. (Vui lòng đăng ký trước khi đến tham quan triển lãm tại đây.)

Wandering Age Nguyen Dinh Tien