QUICK SEARCH OUR PROPERTIES
we found 0 results
Your search results
D%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+kh%C3%A1c
Help & Info

Dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí mở mới mã số thuế và kê khai nộp thuế

Dịch vụ hỗ trợ khác

Dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí mở mới mã số thuế và kê khai nộp thuế

  • Nhằm giúp hỗ trợ chủ nhà giảm bớt thời gian và thủ tục giấy tờ nhiều khâu tại cơ quan thuế, HS cung cấp dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí mở mới mã số thuế và kê khai nộp thuế theo quý và theo năm. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp qua website, facebook  để nhận báo giá.
  • Cam kết đả bảo mở mới và kê khai thuế thành công, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không được như cam kết sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ.

Dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí tạm trú tạm vắng cho khách lưu trú dài hạn

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là việc đăng ký xác thực nhập cảnh cho người nước ngoài, đảm bảo cho họ có thể lưu trú liên tục tại Việt Nam trong thời gian hiệu lực của thẻ tạm trú. Ngoài ra, thẻ tạm trú có hiệu lực từ 1-3 năm, cao nhất là 5 năm. Mỗi lần ra vào Việt Nam sẽ đóng dấu lưu trú vào hộ chiếu của người nước ngoài.

  • Nhằm giúp hỗ trợ chủ nhà giảm bớt thời gian, thủ tục giấy tờ nhiều khâu cũng như giảm bớt những khó khăn trong trình tự đăng kí tạm trú tạm vắng như : yêu cầu chính chủ hộ cho thuê đăng kí, yêu cầu giấy phép kinh doanh và nộp thuế thu nhập cá nhân..v..v.. tại cơ quan công an khu vực, HS cung cấp dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí tạm trú tạm vắng cho khách nước ngoài hoặc khách Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài lưu trú dài hạn. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp qua website, facebook để nhận báo giá.
  • Cam kết đảm bảo đăng kí tạm trú thành công, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không được như cam kết sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ.